விளையாட்டு

T20 உலக கிண்ணத்திற்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு

உலகக் கிண்ணத்திற்கான பாகிஸ்தான் அணி விவரம்.

 1. பாபர் ஆஸம் (கேப்டன்)
 2. ஆஷிப் அலி
 3. குஷ்தில் ஷா
 4. முகமது ஹபீஸ்
 5. ஷோயிப் மசூத்
 6. ஆஸம் கான்
 7. முகமது ரிஸ்வான்
 8. இமாத் வாசிம்
 9. முகமது நவாஸ்
 10. முகமது வாசிம்
 11. சதாப் கான்
 12. ஹரிஸ் ரவுப்
 13. ஹசன் அலி
 14. முகமது ஹஸ்னைன்
 15. ஷாஹின் ஷாஅப்ரிடி

ரிசர்வ் வீரர்கள்: பக்கர் ஜமான், ஷாநவாஸ் தனானி, உஸ்மான் காதிர்

Back to top button