இன்றைய சந்தை  நிலவரம்

இன்றைய நாளின் தங்கத்தின் விலை

TODAY GOLD PRICE IN SRI LANKA

விலை

24K Rs. 123,000

22K Rs. 112,750

21K Rs. 107,625

18K Rs. 92,250

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button